Instruktioner for brug og behandling af resteriliserbart medicinsk udstyr

Fremgangsmåde
Maskinelt afrensnings- og desinfektionsenhed (RDG)

Produkt
Kohler medicinsk udstyr klasse I
Genanvendelige kirurgiske instrumenter inden for dentalområdet, der

• består af ét stykke
• indeholder enkle led eller enkle bevægelige dele
• under visse omstændigheder, sammensættes af flere udskiftelige dele

Tilsigtet brug
Instrumenterne må kun anvendes til den medicinsk tilsigtede brug, og af dertil uddannet og kvalificeret personale. Ansvaret for valget af instrumenter til specifikke hhv. operative anvendelser, den passende uddannelse og information, og den tilstrækkelige erfaring i håndtering af instrumenterne, påhviler den behandlende læge hhv. brugeren.

ADVARSEL
Aluminiumholdige instrumenter beskadiges af alkaliske (pH> 7) rengøringsmidler og opløsninger.
Ved rengøring af let tilgængelige eller vanskeligt tilgængelige hængsler, skruer eller nitter, skal der foretages en separat forrensning, se Forrensning.
Udsættes instrumenterne for uhensigtsmæssig håndtering og vedligeholdelse, samt ikke tilsigtet anvendelse, eller foretages der modifikationer på instrumenterne, kan dette føre til beskadigelse på instrumentet eller til dettes svigt, hvilket kan forårsage alvorlige skader på patienten eller sågar føre til dennes død. Ved modtagelsen skal du kontrollere instrumentet for transportskader og om det fungerer korrekt.
Småinstrumenter (f.eks. mikrospejl) skal sikres af brugeren således, at de ikke kan synkes eller indåndes, f.eks. ved hjælp af en kofferdam eller ved anvendelse af suturer.
Instrumenter er ved udleveringen ikke steriliseret, og brugeren skal rense og sterilisere dem inden de anvendes.
Behandl altid alle instrumenter med den nødvendige omhu. Der skal foretages en visuel kontrol af hvert enkelt instrument inden brug. Hold herved især øje med revner, brud, bøjninger, træghed – særligt på skær, spidser, låse, spærringer, hak og alle bevægelige dele. Hvis instrumentet har været adskilt, skal der efter samlingen holdes øje med om det fungerer korrekt, og om alle skruer og dele sidder fast.
Ved anvendelse af produktet til patienter der formodes at have en prionsygdom (f.eks. Creutzfeldt-Jakob sygdom), kan der være en øget smitterisiko. I sådanne tilfælde er det lægens afgørelse, om produktet skal bortskaffes, eller om det kan genbruges i henhold til de nationale forskrifter.

Begrænsning af behandling til genbrug
På grund af produktdesign og anvendte materialer er der ingen defineret grænse på max. mulige genbehandlingscykler. Levetiden for medicinsk udstyr bestemmes af deres funktion og omhyggelige håndtering.
Defekte produkter skal gennemgå hele genbehandlingsprocessen, inden de returneres til reparation.

Genbehandlingsvejledning

Behandling på brugsstedet
Umiddelbart efter brug, fjernes synlige rester fra instrumenterne så fuldstændigt som muligt med en fnugfri klud eller en engangsklud.
Brug ikke metalbørster eller andre overfladeskadelige slibemidler til rengøring, ellers bliver der risiko for korrosion.
Brug ikke fastgørelsesmidler eller varmt vand (> 40 °C), da dette kan medføre tilbageholdelse af rester og kan påvirke rengøringssuccesen.
Læg IKKE i saltvand (NaCl)!
For yderligere detaljerede oplysninger om hygiejnisk sikker og materialebevarende/værdibesparende genbehandling, se www.a-k-i.org felt Publicering Rød brochure – Korrekt behandling af instrumenter.

Opbevaring og transport
Det anbefales at oparbejde et instrument så hurtigt som muligt efter brug, men inden for 6 timer.
Opbevares forsvarligt i en tør, lukket beholder og instrumenterne transporteres omhyggeligt til behandlingsstedet for at undgå beskadigelse af instrumenterne og forurening af miljøet.

Forberedelse til rengøring
Sæt aldrig instrumenter under spænding. Læg hængslede instrumenter fra. Afmontér demonterbare instrumenter (især alle silikonekomponenter). Små instrumenter skal forbehandles.
Undersøg instrumenterne for skader (såsom lækager, revner) og frasortér beskadigede instrumenter.

Forrensning
For adskilte instrumenter og enkle instrumenter med let tilgængelige hængsler, skruer eller nitter:
Fjern groft snavs fra instrumenterne umiddelbart efter brug. Brug ikke fastgørelsesmidler eller varmt vand (> 40 °C), da dette kan medføre tilbageholdelse af rester og kan påvirke rengøringssuccesen.


Instrumenter med svært tilgængelige hængsler, skruer eller nitter, som ikke kan demonteres:
Læg instrumenterne i koldt vand i mindst 5 minutter. Hvis det er muligt, adskil instrumenterne og rengør i koldt vand med en blød børste, indtil der ikke er nogen rester. Til hulrum, huller og tråde skal der skylles i mindst 10 sekunder med en vandpistol (pulserende procedure).
Placér instrumenterne i ultralyd bad ved 40 °C i 15 minutter med 0,5 % alkalisk (enzymatisk) rengøringsmiddel og behandl med ultralyd. Tag instrumenterne op og skyl dem med koldt vand.

Rengøring: Automatisk
Placér de åbnede instrumenter i en sigtebakke på indskydningsskuffen E 327-06 eller MIC-skuffen E 450 og start rengøringen med rengørings-/desinfektionsenheden Miele G 7736 CD.
1. 1 min. forskylning med koldt vand
2. Tømning
3. 3 min. forskylning med koldt vand
4. Tømning
5. Vask i 5 min. ved 55 °C med 0,5 % alkalisk vaskemiddelopløsning (Neodisher FA; Dr.
Weigert; Hamborg) eller ved anvendelse af enzymatisk rengøringsmiddel 0,5 % enzymatisk
vaskemiddelopløsning (Endozime, Fa. Ruhof) 5 min. ved 45 °C
6. Tømning
7. 3 min. neutralisering med 0,5 % opløsning af varmt vand fra hanen (> 40 °C) og neutralisator
(Neodisher Z; Dr. Weigert, Hamborg)
8. Tømning
9. 2 min. mellemskylning med varmt vand fra hanen (> 40 °C)
10. Tømning

Desinfektion
Udfør den termiske desinfektion under hensyntagen til de nationale krav til A0-værdien (se ISO 15883).

Tørring
Tørring af instrumenternes yderside med rengørings-/desinfektionsenhedens tørringscyklus (Miele G 7736 CD).
Hvis det er nødvendigt, kan man opnå yderligere manuel tørring ved hjælp af en fnugfri klud eller en engangsklud. Tør hulrum i instrumenterne med steril trykluft.

Vedligeholdelse
Vedligehold kritiske punkter som tang, låse, glidende overflader for fjedre efter hver behandling med paraffinolie/instrumentolie. Artikel 9110.

Kontrol og funktionstest
Visuel inspektion og funktionstest (renhed, beskadigelse, hængslede let glidende instrumenter, intet overdreven slør, låsemekanismer, ingen indhak på skærekanter). Kontrollér demonterede instrumenter for renlighed, montér og udfør funktionstest. Slidte, korroderede, deformerede, porøse eller på anden måde beskadigede instrumenter eller instrumentdele skal sorteres eller udskiftes. Gentag om nødvendigt oparbejdningsprocessen, indtil instrumentet er visuelt rent.

Emballage
Standard-kompatibel emballage af instrumenter til sterilisering i henhold til ISO 11607 og EN 868

Sterilisation
Sterilisation af produkterne ved fraktioneret prævakuummetode (i henhold til ISO 13060 / ISO 17665) under hensyntagen til de respektive nationale krav.
3 prævakuumfaser med mindst 60 millibar tryk
Opvarmning til en steriliseringstemperatur på mindst 134 °C; max.137 °C
Korteste holdtid: 5 min
Tørretid: mindst 10 min

Opbevaring
Opbevar steriliserede instrumenter i et tørt, rent og støvfrit miljø, væk fra kemiske produkter.
Undgå temperaturudsving og direkte sollys. Opbevaring ved moderate temperaturer fra 5 °C til 40 °C.

Bortskaffelse
Overhold lokale og nationale love, retningslinjer, normer og standarder ved bortskaffelsen, og sørg for at delene ikke er kontaminerede ved bortskaffelsen.

Undtagelser
Af tekniske grunde indeholder nogle af nedenstående instrumenter delvist forkromede dele. Derfor må de ikke anbringes i termodesinfektor eller i et ultralyd bad og kun krom-egnet desinfektionsmiddel i henhold til anvisningerne på etiketten må benyttes (fx. neodisher® Septo MED fra Dr. Weigert, Hambrg, www.neodisher.de)

4516-CC, Mundspejl nr. 5, Ø24 mm, ENDOBLACK
6412-CC, Mikro spejl, 3 mm Ø, ENDOBLACK
6413-CC, Mikro spejl, 5 mm Ø, ENDOBLACK
6414- CC, Mikro spejl, 3 x 6 mm, ENDOBLACK


Ovennævnte instruktioner er blevet godkendt af Kohler baseret på den aktuelle ISO 17664-version til behandling af medicinsk udstyr til genbrug.

Det er behandlerens ansvar at sikre, at den behandling, der faktisk udføres med udstyret, materialer og personale, der anvendes i behandlingsanlægget, opnår de ønskede resultater. Dette kræver normalt validering og rutinemæssig overvågning af processen. På samme måde bør enhver afvigelse fra behandlerens anvisninger fremsættes omhyggeligt for dets effektivitet og mulige negative konsekvenser.

Instruktioner

Her finder du instruktioner til rengøring af vores håndinstrumenter.
Download Rengøringsvejledning